Zamówienia publiczne

17.11.2021 r.

29.01.2020 r.

12.06.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę doposażenia mikroskopu Leica M165C: kamera mikroskopowa, oprogramowanie, stacja komputerowa, płytka wzorcowa.

09.05.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę mikroskopu stereoskopowego z zintegrowaną kamerą, oświetlaczem pierścieniowym oraz bazą do obserwacji w świetle przechodzącym ze współpracującymi z nim stacjami komputerowymi oraz moduł ergonomiczny kompatybilny z mikroskopem Leica MZ75.

16.01.2019 r.

11.12.2018 r.

06.12.2018 r.

05.12.2018 r.

29.11.2018 r.

27.11.2018 r.

26.11.2018 r.

22.11.2018 r.

21.11.2018 r.

20.11.2018 r.

14.11.2018 r.

13.11.2018 r.

Przetarg Unijny – Multimedia - Identyfikator postępowania 0499907d-3634-4c67-8922-b0569a3bc9c0

13.11.2018 r.

07.11.2018 r.

06.11.2018 r.

15.10.2018 r.

28.09.2018 r.

27.09.2018 r.

21.09.2018 r.