Pracownia Technik Molekularnych

Ogólnoinstytutowa jednostka zapewniająca powierzchnię laboratoryjną oraz fachową pomoc przy prowadzeniu badań z wykorzystaniem technik biologii molekularnej. Z laboratoriów Pracowni korzystają zarówno pracownicy naukowi jak i doktoranci wszystkich zakładów ISEZ PAN.

W Pracowni Technik Molekularnych można przeprowadzać analizy z zakresu biologii molekularnej takie jak: ekstrakcja oraz ocena ilości i jakości DNA i RNA; powielanie DNA metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR); sekwencjonowanie DNA metodą Sangera; analiza długości fragmentów metodą elektroforezy kapilarnej; klonowanie DNA w wektorach biologicznych; przygotowywanie bibliotek amplikonów i DNA genomowego do sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Wyposażenie

 • Sekwenator ABI 3130xl,
 • 5 termocyklerów: PTC-200 MJ Research, Eppendorf Mastercycler Pro, Eppendorf Mastercycler ProS, SensoQuest Labcycler, Biometra TPersonal,
 • 7 wirówek: Eppendorf 5804 z rotorem i adapterami do wirowania płytek Deepwell, Eppendorf 5430 z adapterem do wirowania płytek, Eppedorf 5415D i 5424 z rotorem na 24 probówki 1,5-2ml oraz wirówki z chłodzeniem: Eppendorf 5415R oraz 5424R z rotorem na 24 probówek 1,5-2ml, Eppendorf 7502R z rotorem Swing-Bucket dla probówek 15 i 50ml,
 • Spektrofotometr Nanodrop ND-1000
 • 8 aparatów do elektroforezy na żelach agarozowych,
 • System do archiwizacji żeli: transiluminator podłączony do kamery cyfrowej oraz do komputera,
 • Wytrząsarka z inkubatorem GFL,
 • Maszyna do lodu Scotsman AF100,
 • 3 komory laminarne,
 • Autoklaw,
 • CL-1000 Ultraviolet Crosslinker UVP,
 • Termomikser Biosan,
 • 2 suche bloki grzejne,
 • 3 łaźnie wodne,
 • Stacja uzdatniania wody Elga Purelab Flex 2,
 • Eppendorf concentrator plus.