Zakład Ekologii

Jesteśmy ekologami zainteresowanymi zrozumieniem czynników wpływających na organizmy żywe w szybko zmieniającym się świecie. Wyniki naszych badań umożliwiają wszechstronne poznanie wpływu globalnych zmian środowiska na procesy ekologiczne zachodzące w antropocenie. Nasz program badawczy czerpie z dorobku ekologii behawioralnej, biologii ewolucyjnej, teorii metapopulacji, ekologii krajobrazu i koncepcji usług ekosystemowych.

Pytania rozważane w naszych projektach dotyczą czynników środowiskowych działających na poziomie organizmów (czynniki stresowe), gatunków (inwazje biologiczne, cechy historii życiowych), krajobrazu (fragmentacja siedlisk, mikrosiedliska) oraz globalnej (zmiany klimatu). Nasze badania obejmują szeroki zakres organizmów, w tym bezkręgowce (pszczoły, motyle, muchówki, mrówkolwy i mrówki) oraz kręgowce (nietoperze, ptaki i gryzonie).

Dane zbieramy w terenie (Polska, Gotlandia, Karpaty i Bałkany) oraz w laboratorium. W naszych badaniach wykorzystujemy manipulacje eksperymentalne, techniki molekularne i GIS oraz zaawansowane metody statystyczne, metody porównawcze i bioakustyczne. Więcej szczegółów na temat prowadzonych i planowanych badań można znaleźć na stronach członków Zespołu.