Wyprawa do RPA

W 2003 i 2004 roku zorganizowano dwa wyjazdy badawczo-eksploracyjne do RPA, które doszły do skutku dzięki prowadzonej już wcześniej współpracy badawczej z Transvaal Museum w Pretorii a w szczególności entomologami Barbarą Dombrowski i Martinem Krügerem. W obu wyjazdach uczestniczyli dr Grzegorz Paśnik oraz dr Łukasz Przybyłowicz. Podczas drugiego wyjazdu ekipę uzupełnił Marek Kopeć. Naukowe cele obu wyjazdów dotyczyły zarówno pracy w kolekcji muzealnej jak i pozyskiwania nowych okazów fauny do zbiorów ISEZ. Realizację drugiej części umożliwiały zezwolenia na odłów materiałów ma terenie parków narodowych i ich wywóz do Polski. Praca w kolekcji koncentrowała się na wstępnej komasacji wybranych grup motyli z rodziny niedźwiedziówek (Arctiidae) i chrząszczy z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) oraz wyselekcjonowaniu okazów do szczegółowych badań w Polsce.

Kilkutygodniowe odłowy prowadzono w różnych częściach RPA i różnorodnych środowiskach. Do najciekawszych miejsc pod względem entomologicznym należały Royal Natal National Park obejmujący fragment Gór Smoczych przy granicy z Lesoto, Ithala Game Reserve oraz Tswaing Meteorite Crater. Rezultatem intensywnych odłowów było powiększenie kolekcji Instytutu o kilka tysięcy okazów owadów należących głównie do motyli z rodzin niedźwiedziówkowatych (Arctiidae) i zwójkowatych (Tortricidae) oraz chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae). Niektóre z gatunków mają zasięg ograniczony do południowej Afryki, bądź są gatunkami endemicznymi dla Gór Smoczych. W znacznej części przywiezione okazy należą do taksonów rzadko spotykanych w europejskich muzeach. Badania taksonomiczne części z przywiezionych okazów pozwoliły na opisanie profesorowi Józefowi Razowskiemu kilku nowych dla nauki gatunków zwójek (Tortricidae).