Działy Administracyjne

Dział Administracji

Kierownik Administracji

Karolina Sychta

(48 12) 422 19 01 w. 26

Z-ca Kierownika Administracji

Regina Romanowska

(48 12) 422 19 01 w. 21

Zamówienia Publiczne

Lidia Swat

(48 12) 422 19 01 w. 51

Zaopatrzenie

Krzysztof Morawiec

(48 12) 422 19 01 w. 35

Administrator Sieci Komputerowej

Dariusz Kostia

(48 12) 422 19 01 w. 44

Archiwum

Beata Babicz

(48 12) 422 19 01 w. 38

Dział Finansowo-Księgowy

Główny Księgowy

Swietłana Krzemińska

(48 12) 422 19 01 w. 30

Z-ca Głównego Księgowego

Marta Walasik

(48 12) 422 19 01 w. 23

Księgowa

Katarzyna Kuc-Antkiewicz

(48 12) 422 19 01 w. 23

Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Daria Jamrozek

(48 12) 422 19 01 w. 22

Dział Obsługi Badań

Specjalista ds. organizacji rozwoju badań naukowych

Karolina Sychta

(48 12) 422 19 01 w. 26