Polityka Prywatności (RODO)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ulicy Sławkowskiej 17, 31-016, Kraków.

Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, przetwarzające dane w imieniu administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji, kancelarie prawne. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, spełnienia obowiązków prawnych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii; sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z Administratorem

W sprawach dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem: iodo@isez.pan.krakow.pl.