Dyrekcja

Dyrektor

Dr hab. Beata Grzywacz

(12) 422 19 01

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Piotr Wojtal

(12) 422 70 06 w. 49