Wyprawa do Gujany Francuskiej

W listopadzie 2007 roku odbyła się wyprawa naukowa do Gujany Francuskiej – zamorskiego terytorium Francji leżącego u północno- wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Brało w niej udział 5 osób a zespół pracowników ISEZ PAN tworzyli dr Grzegorz Paśnik, dr Łukasz Przybyłowicz oraz Marek Kopeć. Głównym celem wyjazdu było zdobycie okazów fauny tropikalnej. Podczas wyprawy skoncentrowano się na odłowie wybranych grup owadów zamieszkujących mało zbadane obszary nizinnego lasu deszczowego, tak charakterystycznego dla ogromnych obszarów Ameryki Południowej.

Bazą terenową wyprawy były dawne koszary wojskowe znane obecnie pod nazwą Camp Pattawa, usytuowane około 70 km na wschód od stolicy Gujany Francuskiej – Cayenne. W trakcie 4 tygodni prac terenowych odłowiono i zabezpieczono około 15000 okazów należących do różnych grup owadów: motyli, chrząszczy, błonkówek, muchówek, pluskwiaków oraz prostoskrzydłych. Podczas odłowów stosowano różne metody, z których najbardziej efektywną była metoda „na światło”. Dzięki możliwości wypożyczenia samochodu oraz serdecznej pomocy właścicieli campu (Odette i Jean-Aimé Cerda) badano obszar w promieniu kilkunastu kilometrów, zapuszczając się niekiedy głęboko w dżunglę. Dzięki temu zebrano zarówno gatunki związane z dnem lasu, jak i żyjące w wodzie a także spotykane w miejscach otwartych, niezajętych przez dżunglę. Po powrocie do Polski okazy zostały spreparowane i stanowią niezwykle cenny materiał wykorzystywany do badań taksonomicznych, kariotypowych, chromosomowych i molekularnych. Wśród motyli (Lepidoptera) szczególnie licznie reprezentowani są przedstawiciele niedźwiedziówkowatych (Arctiide), których zebrano około 4000 okazów należących do ponad 200 gatunków.