Prof. dr hab. Jerzy Świecimski (1927 – 2012)

Cała kariera naukowa Jerzego Świecimskiego związana była z naszą instytucją. Początkowo był woluntariuszem (1945-1949), a następnie po ukończeniu biologii i ASP, został zatrudniony początkowo jako zoolog, a następnie projektant wystaw muzealnych w należącym do instytutu Muzeum Przyrodniczym. Przeszedł na emeryturę w 1992. Zajmował się muzeologią teoretyczną; był artystą malarzem.

Lista publikacji