Dr Georgios Georgalis

georgalis@isez.pan.krakow.pl

Główne zainteresowania badawcze

Anatomia, taksonomia i filogenetyka gadów kenozoicznych.

Aktualna działalność badawcza

Zobacz/pobierz listę publikacji (PDF)

Lista publikacji