HR EXCELLENCE IN RESEARCH

W maju 2016 roku Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk jako pierwsza jednostka naukowa w Krakowie otrzymał prestiżowe wyróżnienie "Human Resources Excellence in Research".

W dniu 01.10.2015 roku Dyrektor Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab Zbigniew M Bocheński podpisał deklarację poparcia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania .

Ponadto ISEZ PAN potwierdza chęć dalszego zaangażowania w stałe polepszanie warunków prowadzenia badań naukowych w swojej placówce. Wiele zasad jest już odzwierciedlanych w polityce ISEZ PAN, jednak nadal pracujemy nad tym, aby wszystkie zalecenia zostały wdrożone.

ISEZ PAN w pełni popiera prawa i obowiązki, które powinny być przestrzegane przez Instytut i naukowców. Poprzez wykonywanie zaplanowanych działań ISEZ PAN chce stać się atrakcyjnym i niezawodnym pracodawcą na poziomie międzynarodowym.

Regulacje prawne