O Bibliotece

Historia Biblioteki wiąże się ściśle z historią Instytutu. Za początek jej działalności uznać należy r. 1891, kiedy to oficjalnie wydzielono z ogólnej Biblioteki Akademii Umiejętności księgozbiór przyrodniczy. Trzy lata później Komisja Fizjograficzna zakupiła cenny księgozbiór Antoniego Wagi - starodruki (głównie XVIII-wieczne, lecz również wcześniejsze, w tym kilka z XVI w.) i współczesne mu, XIX-wieczne dzieła zoologiczne. Wśród nich jest wiele cymeliów i prawdziwy rarytas – pochodzący z przełomu XVIII i XIX w. rękopis Karola Perthéesa (kartografa króla Stanisława Augusta, i jednocześnie entomologa-amatora) „Catalogue de ma collection”.

Biblioteka gromadzi i przechowuje zbiory (książki, czasopisma i odbitki) z zakresu zoologii. Głównie są to publikacje dotyczące systematyki i filogenezy kręgowców (w szczególności ssaków, ptaków, gadów i płazów) i bezkręgowców (przede wszystkim owadów i ślimaków) oraz dziedzin pokrewnych – ewolucji, ekologii, zoogeografii. Gromadzone są również wydawnictwa związane z zoologią doświadczalną: cytogenetyką, kariosystematyką i biologią molekularną.

Podstawą gromadzenia jest wymiana (obecnie ok. 300 kontrahentów z ponad 40 krajów). Z tego źródła pochodzą przede wszystkim czasopisma. Wiele książek pochodzi z zakupu i darów. Biblioteka gromadzi również wszystkie publikacje pracowników ISEZ.

Bardzo cennym niedawnym nabytkiem, stanowiącym zbiór wydzielony, jest liczący kilkanaście tysięcy pozycji księgozbiór prof. Kazimierza Kowalskiego obejmujący odbitki i książki o tematyce paleontologicznej.

Biblioteka posiada jeden z największych w Polsce księgozbiorów w dziedzinie zoologii, który obejmuje łącznie blisko 109 tys. pozycji (nie licząc księgozbioru prof. Kowalskiego), w tym prawie 54 tys. książek i odbitek oraz ponad 53 tys. woluminów czasopism. Pozostałą część stanowią zbiory specjalne, wśród nich 539 woluminów starodruków (stan w grudniu 2013).

Bazy czasopism

 1. Nature
 2. Science
 3. Zoological Record
 4. Science Direct
 5. Elsevier
 6. Springer
 7. Wiley
 8. BioOne

Polecane strony

 1. Biodiversity Heritage Library
 2. Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (BN)
 3. Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 4. Krakowski Zespół Biblioteczny (KZB)
 5. Centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych i akademickich (NUKAT)
 6. Wirtualna Biblioteka Nauki