Dr Zdzisława Stebnicka (1932 – 2012)

Zdzisława Stebnicka całą pracą zawodową była związana z naszym Instytutem, gdzie pracowała w latach 1962-2012. W latach 2005-2012 była Redaktorem Naczelnym Acta Zoologica Cracoviensia, Series Invertebrata.

Zajmowała się taksonomią, biogeografią i filogenezą chrząszczy, zwłaszcza wielkiej i trudnej rodziny Aphodinae.

In memoriam

Lista publikacji