Prof. dr hab. Władysław Kulczyński (1854 – 1919)

Kariera naukowa Władysława Kulczyńskiego była związana z naszą instytucją. Pełnił funkcje Sekretarza Naukowego Komisji Fizjograficznej (1879-1919), kustosza (od 1896) i kierownika (1906-1919) Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akademii Umiejętności.

Od roku 1884 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, a od 1912 członek czynny PAU.