Prof. dr hab. Jerzy Pawłowski (1932 – )

Jerzy Pawłowski był pracownikiem naukowym w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN a później Instytucie Systematyki i Ewolucji PAN od 1964 roku do przejścia na emeryturę w 1997. W latach 1972–1978 był zastępcą Dyrektura ds. Naukowych, a następnie Dyrektorem Jednostki (1979–1981).

Zajmuje się zoogeografią i ekologią chrząszczy zarówno współczesnych jak i kopalnych, a także historią zoologii.

Lista publikacji