Prof. dr hab. Bronisław Wojciech Wołoszyn (1937 – )

Bronisław W. Wołoszyn był pracownikiem naukowym najpierw Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN a później Instytucie Systematyki i Ewolucji PAN od 1972 roku aż do przejścia na emeryturę w 2007 r. W latach 1997–1999 był zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych. Zorganizował i prowadził przez 20 lat (1987–2007) Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN.

Zajmuje się ekologią, paleobiologią i systematyką drobnych ssaków, zwłaszcza nietoperzy. Dużo czasu i energii poświęca ochronie przyrody.

Lista publikacji