Prof. dr hab. Andrzej Szeptycki (1939 – 2008)

Andrzej Szeptycki był pracownikiem naukowym naszej Instytucji od roku 1962 do swojej śmierci w 2008. W latach 1982-1984 był Dyrektorem Jednostki, a następnie w latach 1988-1994 Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Naukowych.

Był jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich taksonomów specjalizujących się w taksonomii, faunistyce i morfologii Collembola i Protura. W szczególności wyniki badań nad Protura sprawiły, że stał się niekwestionowanym autorytetem.

In memoriam

Lista publikacji