Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych na rok akademicki 2020/2021 z limitem przyjęć 7 osób.

Szkoła prowadzona jest przez cztery Instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Instytut Ochrony Przyrody, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy.

Szkoła kształci doktorantów w trzech dyscyplinach naukowych: nauk biologicznych, rolnictwa i ogrodnictwa, zootechniki i rybactwa.

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych można realizować tematy badawcze wynikające z misji tworzących ją Instytutów. Obejmują one:

INFORMACJE NA TEMAT REKRURACJI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021...