Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

Ogłasza rekrutację na stanowisko: Specjalista do obróbki graficznej plików i wprowadzający metadane.

Pliki do pobrania